Створення і передача генетичного прогресу до товарних свиней означає – отримання економічної вигоди для виробника свинини. Економічна вигода буде ще більшою, якщо генетичний прогрес пошириться по піраміді вниз якомога швидше, так як знижується генетичне відставання.

вниз от животных уровня GGP

В системі розведення свиней, генетичне поліпшення відбувається на рівні генетичного нуклеуса (ГН) і передається товарним свиням через розведення. Генетичне відставання або генетичний лаг використовується для оцінки генетичного поліпшення від Нуклеусу до товарної ферми, що вимірюється в часі, зазвичай в роках. Генетичне відставання, в основному, залежить від інтервалу покоління. Генетичний прогрес з Генетичного нуклеуса, повинен пройти вниз від тварин рівня GGP (чистопородні запліднення), через тварин рівня GP (запліднення під крос), батьківської ферми (тварини рівня Р) і, нарешті, спуститися на товарну ферму.

Репродуктивний цикл свиней визначає існування генетичного відставання. Однак, якщо ми можемо поліпшити ефективність передачі генетичного прогресу, ми побачимо генетичне поліпшення на товарній фермі дуже швидко, тим самим підвищуючи ефективність всієї системи виробництва і рентабельності: вище прирости, вище збереженість поросят на всіх етапах виробництва, більше народжених поросят, нижче конверсія корму і т. д.

Генетичне відставання (чи, іншими словами, генетичний лаг) це швидкість передачі досягнутого генетичного

прогресу (генетичного потенціалу) з ГН (генетичних нуклеусах) до товарних репродукторів виробничих компаній.

На нуклеусах генетичний прогрес відбувається дуже швидко. Це пов’язано зі швидкою заміною стада, правильним відбором високоіндексних тварин в стадо, так само за рахунок передових технологій, таких як геномна

селекція і програма GN-Crossbred (ДжіЕн-кроссбредов). Час, який потрібен для того, щоб досягнутий генетичний прогрес був переданий на товарну ферму і є генетичне відставання. У гібридній системі виробництва свиней, термінальний кнур передає 50% генетики (генетичного потенціалу) до товарної свині. Тому, прискорюючи передачу генетичного прогресу від ГН нуклеуса до звичайного хрячника ми очікуємо значне збільшення економічної вигоди. Рекомендований відсоток заміни стада термінальних кнурів не менше 70% в рік. Моделюючи три різні ситуації заміни стада кнурів (високий рівень, середній і низький) ми можемо розрахувати вплив % заміни стада термінальних кнурів на прибутковість виробництва.

Економічна вигода виражається в пунктах індексу термінальних кнурів. Селекційний індекс це не просто цифра. Селекційний індекс – це показник племінної цінності тварини, який ми можемо перевести як в гривні, так і в певні показники тварини, на які ми селекціонуєм.

У розрахунок цінності одного пункту індексу входить економічний компонент (MEV) і генетичний компонент (EBV). В основі EBV лежить племінна цінність тваринного і генетичного потенціалу тварини, проявляти ту чи іншу ознаку. Компоненти EBV розраховуються щотижня в нашій генетичній програмі. Другий компонент індексу – економічне значення кожного показника. MEV для певного показника визначає скільки коштує збільшення ознаки на одну одиницю в виробництві. Тому, індекс – це не просто цифра, це рівень генетичної цінності чистопородної тварини, який можна перевести, як в гроші, так і в показники. Розраховуючи індекс тварини, ми множимо EBV на MEV кожного показника і підсумовуємо їх.

Індекс = EBVпризнак1*MEVпризнак+ EBVпризнак 2*MEVпризнак + …

Цінність одного пункту індексу материнських ліній становить 85 копійок, термінальних (батьківських) ліній становить 1 гривня 60 копійок.

Що ж ми можемо побачити, наприклад, на наших термінальних (батьківських) лініях:

Збільшення 1 пункту індексу пов’язано зі збільшенням прижиттєвого потенційного доходу кнура. І що найцікавіше, так це те, який прижиттєвий економічний потенціал він передасть кожному товарному нащадку. Оскільки термінальний кнур передає 50% генетики товарному потомству, збільшення індексу на 1 пункт призведе до збільшення потенційного доходу 1 товарної голови його потомства на суму 1,6 гривень.

Розрахунок дуже простий:

Візьмемо для прикладу репродуктор в 5000 свиноматок, який реалізує: 135 000 голів на рік. Різниця в пунктах індексу кнурів низького і високого % заміни стада – 20 пунктів (низький – 90, високий 110 в таблиці вище)

Зміна індексу на плюс 1 пункт несе за собою додатково 1,60 грн. на кожну товарну голову (1,60 – цінності одного пункту індексу батьківській лінії), т. ч. 216 700 гривень в розрахунку на потужність репродуктора в 5000 голів. Використання кнура індексом на 20 пунктів вище дає можливість мати додатковий прибуток в розмірі 4 320 000 гивень.

Так само варто відзначити дуже важливий момент – генетичний прогрес має накопичувальний ефект.

Генетичний прогрес в племінному поголів’ї PIC передається все швидше. А наше і Ваше майбутнє виглядає багатообіцяючим, адже ми продовжуємо

ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ

Генетична компанія
PIC Україна

PIC - найбільша міжнародна компанія, що працює в галузі генетики та селекції в свинарстві


PIC Україна – франчайзингова компанія, яка постачає високоякісну генетику PIC усім українським свинофермам

       

E-Newsletter

Підписуйся на новини